Vrijwilligers

Preventie- en integriteitsbeleid

Preventie- en integriteitsbeleid met betrekking tot vrijwilligers

 

Bij Zorgboerderij Panovenhuuske werken we met vrijwilligers en vaak met kwetsbare burgers uit de Oost-Achterhoek. We vinden het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft.

 

Aanstelling

In dit aanstellingsbeleid doen we uiteen hoe we zorg dragen voor dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. En dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Een nieuwe vrijwilliger gaat de volgende stappen door:

 1. Kennismakingsgesprek
  • In dit gesprek wordt uitgelegd hoe we werken. We vragen wie de persoon is, en wat voor taken bij de persoon past. We vragen welke ervaring iemand heeft, welke passies iemand heeft, en wat iemand graag zou willen doen binnen onze organisatie.
   Tijdens dit gesprek vertellen we dat we met veel verschillende soorten en veelal kwetsbare mensen werken. Het is belangrijk dat een vrijwilliger daar rekening mee houdt.
   In het gesprek kijken medewerker en vrijwilliger samen welke rol goed bij iemand past. De medewerker houdt daarin ook rekening me de kwetsbaarheid van de rol en de (communicatie)vaardigheden van de vrijwilliger.
 2. Ondertekenen vrijwilligerscontract
  • We vragen aan nieuwe vrijwilligers een contract te ondertekenen. Onderdelen van het contract zijn oa. dat iemand de waarden van Zorgboerderij Panovenhuuske onderschrijft, geheimhouding van informatie herleidbaar naar een persoon, een opzegtermijn en omschrijving van de taken.
 3. Aanvragen VOG als relevant voor de rol, zie onder.
 4. Inwerkperiode
  • In een periode van een paar weken tot een paar maanden wordt iemand ingewerkt door een medewerker of een ervaren vrijwilliger. Eerst loopt iemand mee en kijkt, dan helpt iemand en dan kan de nieuwe vrijwilliger zelfstandig werken maar er is altijd iemand in de buurt die mee kan kijken.
 5. Zelfstandig vervullen van de rol
  • De nieuwe vrijwilliger voert te rol zelfstandig uit. Daarbij wordt deze (op afstand) begeleid door een (betaalde) medewerker. Een keer in de zoveel tijd (minimaal eens per jaar) vindt een tussentijds evaluatiegesprek plaats.

 

Rol als Vrijwilliger

De vrijwilliger heeft de rol van ondersteuning bieden aan de groepsbegeleider. Deze ondersteuning is op algemene huishoudelijke vlakken, als voorbeeld het schenken van koffie/thee, helpen bij de maaltijdbereiding, uitvoeren van kleine poetstaken of werkzaamheden in de tuin. Ook is de ondersteuning op sociaal vlak, een praatje maken met onze deelnemers, spelletjes spelen, iemand helpen naar naar en uit de stoel te komen. De vrijwilliger wordt altijd bijgestaan door een betaalde werknemer.   In deze functie begeleidt iemand een Present actie, en doet het project-voorbereidings-bezoek.

Omdat de rol van groepenbegeleider het meest kwetsbaar is, willen we voor vrijwilligers die deze rol vervullen een VOG aanvragen, aan het begin van de inwerkperiode en in ieder geval voordat iemand alleen contact heeft met een hulpontvanger. Ook medewerkers voeren de taken van de groepenbegeleider uit, dus ook voor hen wordt een VOG aangevraagd.

Bij Present (Wageningen) varieert de drukte rondom projecten enorm. Ook de beschikbaarheid van een vrijwilliger is niet constant. Soms is het zo dat een vrijwilliger een half jaar niet actief is en dan weer wel. We hebben besloten dat als iemand 2 jaar of meer niet actief is geweest als vrijwilliger, en dan weer taken wil oppakken, opnieuw de aanstellingsprocedure wordt gevolgd (en er dus opnieuw een contract wordt getekend, VOG wordt aangevraagd etc).

Medewerkers van Present Wageningen houden een lijst bij van alle kernvrijwilligers waarop o.a. staat wanneer een VOG is toegekend.

 

VOG

Elke medewerker en groepenbegeleider binnen de organisatie is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Ook kan er voor een vrijwilliger – als de situatie kwetsbaar is – een VOG worden aangevraagd. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet geheel zelfstandig bij ons aan de slag.

 

Maatregelen door Panovenhuuske genomen

De directie en de medewerkers van Panovenhuuske waarborgen dat vrijwilligers een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag.
Er is een vertrouwenscontactpersoon, die formeel buiten de organisatie valt waarbij integriteitsschending/grensoverschrijdend gedrag middels een klacht, veilig kan worden gemeld. De vertrouwenscontactpersoon legt een klacht zo snel mogelijk ter behandeling neer bij alle afzonderlijke leden van het bestuur. Een klacht zal door de directie zo snel mogelijk worden behandeld, ingeval van evidente spoedeisendheid op zo kort mogelijke termijn in speciale vergadering (telefonisch/digitaal). Na overleg en beoordeling (hoor/wederhoor) neemt de directie zo snel mogelijk alle passende maatregelen om verdere integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag structureel te beëindigen en te voorkomen.


Vertrouwenscontactpersoon

Bij Zorgboerderij Panovenhuuske vinden we het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenscontactpersoon. Onze vertrouwenscontactpersoon is de veilige plek voor vrijwilligers en hulpontvangers omdat deze persoon een luisterend oor biedt, in vertrouwen, en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen. De vertrouwenscontactpersoon van Zorgboerderij Panovenhuuske is Drs. J.C. Hazewinkel, telefonisch bereikbaar op 0543-531957.

Concreet

We onderscheiden verschillende soorten schendingen:

 • schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
 • financiële schendingen: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling;
 • de interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld.

Panovenhuuske weer geopend voor deelnemers!

Zorgboerderij Panovenhuuske weer geopend voor deelnemers!


Wegens de Corona-crisis zijn we een aantal weken gesloten geweest. Uiteraard hebben we toen niet stil gezeten. We hebben veelvuldig telefonisch contact gehouden met onze deelnemers. Ook zijn we enkele keren op huisbezoek geweest, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Daarnaast hebben we groot onderhoud gepleegd aan de schuren, welke weer netjes geschilderd zijn, is de moestuin ingezaaid en geschoffeld, en heeft de plantenkas een nieuwe verhoogde tafel gekregen.

 

Nu zijn we zeer verheugd te mogen mededelen dat Zorgboerderij Panovenhuuske weer geopend is voor haar deelnemers! We zijn geopend in een gewijzigde vorm, waarbij we de veiligheidsmaatregelen van het RIVM zorgvuldig in acht kunnen nemen.

 

Vanaf maandag 25 mei zijn we gestart met maximaal 8 deelnemers per dag, in 2 groepen van 4. Met kleinschalige groepen kunnen we de 1.5 meter afstand waarborgen.

 

Daarnaast hebben we diverse veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals:

    - We hebben aanpassingen gedaan aan ons vervoer. Er zijn plexiglazen tussenwanden in de auto's geplaatst, waarmee zowel de deelnemers als de chauffeur zijn beschermd bij het ophalen en wegbrengen.
    - De tafels zijn aangepast/ er zijn extra tafels geplaatst waarmee 1.5 meter tussen de stoelen gewaarborgd is.
    - Er zijn looplijnen en waarschuwingsstickers aangebracht om de deelnemers te herinneren aan de 1.5 meter afstand.
    - Er is voldoende desinfecterend materiaal en beschermende middelen aanwezig (waaronder mondkapjes en handschoenen).

 

In overleg met onze medewerkers en naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM kunnen onze maatregelen nog gewijzigd worden. Op deze manier kunnen we op een verantwoorde manier de zorg blijven leveren waar onze deelnemers behoefte aan hebben.

We bekijken de mogelijkheid om de groepsgrootte geleidelijk en op verantwoorde wijze te verhogen. Daarbij nemen we de voorschriften van de overheid, het RIVM en het Sociaal Domein Achterhoek in acht.

 

 

Nieuwsbrief

Hallo allemaal,

 

Het jaar is weer bijna voorbij. Hoog tijd dus voor een overzicht van de gebeurtenissen en activiteiten van 2018. Dit overzicht is opgedeeld in de vier seizoenen, die voor Panovenhuuske als rode draad door onze activiteiten lopen.

 

Winter
Zoals ieder jaar hebben we ook in 2018 als eerste activiteit ‘kniepertjes’ gebakken en we hebben zowel deze nieuwjaarsrolletjes, als ook heerlijke oliebollen bij de koffie gegeten. We vertelden elkaar hoe onze kerstvakantie was geweest en genoten nog na van de kerstversieringen op de zorgboerderij.

 

Eind januari gingen twee van onze medewerkers naar de cursus ‘Welzijn in de Zorg’ in Utrecht. De cursus was gericht op de vraag hoe je op een bewuste manier omgaat met mensen met dementie, en de hulpvragen die hierbij aan bod komen. Onze medewerkers vonden het een leerzame en leuke cursus.

 

De wintermaanden waren redelijk zacht en droog, waardoor we nog geregeld in de winterjas naar buiten konden om een korte wandeling te maken. In februari zijn we naar Geitenboerderij de Brömmels in Winterswijk-Woold geweest. Daar hebben we koffie gedronken en ons uitgebreid laten vertellen over de geiten. Ook hebben we jonge geitjes geaaid en geitenkaas geproefd, en kregen we daar te zien hoe deze geitenkaas gemaakt wordt. Dit vonden onze deelnemers erg leerzaam en voor herhaling vatbaar.

 

Met Valentijnsdag hebben we een hartvormige taart gebakken en gezamenlijk opgegeten. Deze taart was hemels lekker, om verliefd op te worden!

 

Lente
Op 28 maart kregen onze bezoekers een paasconcert op klarinet door twee leden van het Vrijetijdsorkest Winterswijk. De bezoekers hebben heel aandachtig geluisterd en ze vonden het prachtig.

 

Met Pasen hebben we houten paashaasjes gemaakt en versierd. Deze haasjes hebben we met de groep ingepakt en iedereen kreeg een haasje mee naar huis.

 

In mei hebben we een zonnebloemwedstrijd gehouden. Zonnebloemzaadjes werden in de kas geplant, en toen deze eenmaal uitgekomen waren hebben we ze overgeplant in de volle grond. Hierbij werd ieder stekje genummerd en dit nummer gekoppeld aan de naam van een deelnemer. De deelnemer die uiteindelijk de langste zonnebloem had was de winnaar van de wedstrijd. Iedereen gaf zijn of haar eigen zonnebloem goed water en er was veel pret om te zien wie er aan kop ging. De winnaar won een mooi boeket zonnebloemen.

 

In de lente is de (moes)tuin weer grondig onder handen genomen. Er is onkruid gewied en gesnoeid, en de moestuin is ingezaaid met allerlei gewassen. Ook werd er door verschillende deelnemers geschoffeld en geharkt, waardoor de tuin er netjes uit zag.

 

Zomer

Zoals de lente ten einde kwam zo sloot de zomer naadloos aan en werd het een zomer met veel warm weer. Het affiche 'buitenleven' en 'leven met de seizoenen' betekende ook voor deze zomer veel buiten leven en leven met en van het seizoen. De moestuin werd volledig benut en er werden heerlijke, verse en onbespoten groenten verbouwd. Bloembakken werden ingezaaid en planten werden gekweekt. Het harde werk in de moestuin werpt ieder jaar zijn vruchten af en ook nu genieten we nog tot op de dag van vandaag van eigen oogst. Heerlijk!

 

Het was een erg warme en droge zomer, en dat heeft voor de zorgboerderij en onze deelnemers geleid tot wat extra aandacht voor de tuin. We zijn met een aantal bezoekers veel bezig geweest met het bewateren van de moestuin en de plantenkas. Het gras heeft moeten lijden onder de droogte en werd op veel plekken bruin. Inmiddels is een deel van de grasmat weer hersteld, maar een groot deel is helaas afgestorven. Dit zullen we in het nieuwe jaar moeten vervangen.

 

Er is deze zomer ook weer veel gefietst op de duofiets. Veel bezoekers vinden het heerlijk om met buurman Herman een eindje te fietsen in de verkoelende schaduw van de bomen. Met behulp van de elektrische trapondersteuning is het goed en aangenaam fietsen. Natuurlijk betekende de warmte ook dat we goed moesten drinken. We hebben een extra glas appelsap of sinaasappelsap aangeboden en zorgden daarnaast ook voor voldoende water. Tevens hebben we in de zomer vaak een (water)ijsje gegeten op de boerderij. Een ware traktatie bij het warme weer!

 

In juni is er een cabaretier/goochelaar geweest en zij heeft de hele groep verblijd met een cabaretvoorstelling. Het was ontzettend leuk om dit mee te maken, we kregen verschillende grappige goochelacts te zien en de reacties van onze deelnemers waren erg positief. Ook in juni hebben we een heleboel bessen geplukt en deze gekookt en gezoet. Dit bessensap was heerlijk voor bij het toetje.

 

Begin juli werd de donderdaggroep getrakteerd op een concert van het gehele Vrijetijdsorkest Winterswijk in Muziekschool Boogie Woogie. We zijn hier de hele middag geweest en onze deelnemers hebben ontzettend genoten van de mooie uitvoering.

 

Ook zijn we deze zomer met enige regelmaat gaan toeren: we gingen dan ’s middags rond twee uur een mooie tocht rijden met de auto’s. Onderweg stonden we geregeld even stil wanneer er reeën of grote roofvogels werden gespot. Theetuin de Wacht in Corle was deze zomer geregeld de eindbestemming van onze toertochten. Daar konden we heerlijk (overdekt) zitten en de tuin bewonderen, onder het genot van een kop koffie of thee met een heerlijk huisgemaakt stuk taart. Ook zijn we naar De Boerderijtuin in Ratum geweest waar we heerlijk hebben gezeten, koffie gedronken en een praatje gemaakt met de eigenaren.

 

Eind juli is er een dorpsbewoner langs geweest om wat te vertellen over uilen. Tevens hebben ze de jonge steenuilen in de uilenkas van ringen voorzien. Eind juli is ook een dochter van één van onze bezoekers hier geweest om met een groep vruchtentaartjes te bakken. Dit vond iedereen heel erg leuk om te doen en er is afgesproken dat mevrouw wat vaker komt om samen met onze bezoekers wat lekkers te bakken.

 

Herfst
Aan het begin van de herfst hebben we een familieraad opgericht. We hebben jarenlang een cliëntenraad gehad, waarin cliënten een aantal keer per jaar inspraak konden geven omtrent de activiteiten op de zorgboerderij en de dagelijkse gang van zaken. We merkten dat deze opzet niet goed werkte en hebben daarom besloten om de animo te polsen voor het opzetten van een familieraad. Inmiddels is deze raad gevuld en hebben we de eerste bijeenkomst achter de rug. Hier werd door een familielid geopperd om een (achter)kleinkinderendag te organiseren. In de herfstvakantie zijn er op meerdere dagen kleinkinderen op de zorgboerderij geweest. Onze bezoekers vonden dit erg leuk.

 

We hebben een heleboel peren gekregen van een mevrouw uit de buurt. Deze hebben we met een groep geschild en gekookt. Hierbij hebben twee stagiaires van Pronova in Winterswijk geholpen. De ingemaakte peren smaakten heerlijk bij het toetje.

 

De herfst is op het moment van schrijven in volle gang. De bladeren aan de bomen in de wijde omgeving zijn prachtig gekleurd en dat zorgt voor een mooie aanblik. Ook op de weg naar de zorgboerderij zien we geregeld kleurrijke samenstellingen en dit leidt tot opmerkingen als “kijk eens naar die boom, wat is die toch mooi gekleurd”. De natuur blijft je doen verbazen en verwonderen.

 

De winterjassen zijn weer van het zolder gehaald. Langzaam maar zeker wordt het kouder en gaat het harder waaien. Hier stemmen we onze activiteiten ook op af. We zitten vaker binnen en gebruiken de natuur als inspiratiebron om te knutselen. We hebben een mooi gekleurde herfsttafel gemaakt, die vanuit de ‘eerste kamer’ goed te zien is. Ook hebben we al enkele malen knutselwerken gemaakt met een herfstthema, zoals eikeldopjesschilderijen en herfststukjes.

 

Er is onlangs een poolbiljarttafel aangeschaft. Voor de komende winter, wanneer de buitenactiviteiten weer teruglopen, is dit voor de heren een welkome afleiding.

 

 

Nou, dit was het dan al weer! Een greep uit de bezigheden van afgelopen jaar en informatie omtrent nieuwe ontwikkelingen. Hopelijk heeft u een kleine indruk op kunnen doen en bent u weer op de hoogte van wat er zoal gebeurt op de Panoven. Gelukkig blijft de gezelligheid ondanks de toenemende kou en regen elke dag op een hoog niveau, mede door de lieve en gezellige groep bezoekers die wij elke dag weer mogen ontvangen.

 

Heeft u vragen of bent u benieuwd hoe een dag er nou verder uitziet, dan kunt u altijd bellen met de zorgboerderij (06-22181570). Ook willen we u van harte uitnodigen om, wanneer u daar behoefte aan heeft, eens langs te komen op de koffie. Maakt u in dat geval graag een afspraak via het telefoonnummer van de zorgboerderij.

 

Met vriendelijke groeten,
Het team van Zorgboerderij Panovenhuuske

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers Gezocht

Vrijwilligers Gezocht!

 

Zorgboerderij Panovenhuuske is een kleinschalige organisatie welke als doel heeft om haar bezoekers een leuke tijd te bezorgen. Dat kunnen en doen wij niet alleen. Zo hebben we reeds vijf vrijwilligers (en zijn we op zoek naar vrijwilligers) die geregeld komen:

 

koffie schenken en drinken,

koken en/of bakken,

fietsen en/of wandelen,

knutselen en handwerken,

gewoon een praatje maken met onze bezoekers.

 

IMG 20190109 151436

 

 

 

Wij hebben altijd plaats voor vrijwilligers die zich willen inzetten om de oudere medemens een leuke tijd te bezorgen! Heb je interesse om op vrijwillige basis met enige regelmaat bij ons langs te komen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we maken een afspraak om eens kennis te komen maken met de boerderij en de bezoekers. Je kunt ook een berichtje sturen naar 06 22 18 15 70.

 

Wij hopen je snel te mogen ontmoeten!

 

Het team van Zorgboerderij Panovenhuuske

 

 

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Panovenhuuske


De Stichting

De Stichting Vrienden van Zorgboerderij Panovenhuuske is opgericht door de vrijwilligers van zorgboerderij Panovenhuuske, met als doel het realiseren van grote en kleinere wensen die buiten het budget van de zorgboerderij vallen. Dankzij deze Stichting, en de mensen die de Stichting ondersteunen, is het mogelijk om wensen te realiseren met als gevolg een betere zorg voor onze bezoekers. De bezoekers van zorgboerderij Panovenhuuske danken u van harte voor uw bijdrage aan de Stichting.

 

Hoe gaat de Stichting te werk?
De belangrijkste taak van de Stichting is het werven van fondsen. Dat doen we door het aanschrijven van fondsen en door het aanvragen van subsidies. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring. Maar het belangrijkste deel van het budget van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Panovenhuuske krijgen we via donaties van onze Vrienden.

 

Hoe wordt je Vriend?
Iedereen die de Stichting Vrienden van Panovenhuuske een warm hart toedraagt kan vriend worden van de Stichting. Dit kan door een vast bedrag (bijvoorbeeld € 20,-) per maand of jaar te doneren gedurende een periode van 5 jaar. Voordeel van deze periodieke steun is dat de volledige maandelijkse bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Je krijgt dus de helft van je bijdrage terug! Een eenmalige donatie is natuurlijk ook mogelijk, en van harte welkom.

 

Wilt u doneren?
Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL74RABO0187658803 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Panovenhuuske (St. Vr. v. Zorgboerd. Panovenhuuske) te Meddo.

 

Waaraan besteedt de Stichting het budget?
De Stichting helpt Zorgboerderij Panovenhuuske met het realiseren van extra's. Zaken die niet uit de begroting van de zorgboerderij betaald kunnen worden, maar die veel toevoegen voor de mensen die dagelijks de boerderij bezoeken. De zorgboerderij stelt daarvoor een wensenlijst samen met het bestuur van de Vrienden van Zorgboerderij Panovenhuuske.

 

Door de inzet van de Stichting en de vrijgevigheid van onze Vrienden en sponsoren, is de zorgboerderij de afgelopen jaren over kunnen gaan tot de aanschaf van een Duo-fiets. Met deze speciale, aangepaste fiets kan onder begeleiding gefietst worden, ook door mensen met dementie. Met het fietsen geven we een gevoel van (bewegings)vrijheid terug aan onze bezoekers, die met het ouder worden steeds meer hebben moeten inleveren. Deze fiets is een fantastische aanwinst voor de zorgboerderij!

 

Wie zitten in het Stichtingsbestuur?
De Stichting heeft een bestuur met daarin vrijwilligers/medewerkers van Zorgboerderij Panovenhuuske, bestaande uit:
Herman te Slippe (voorzitter)
Willy Overkamp - Havekes (secretaris)
Anita Krabben – Oosterholt (penningmeester)
Marita Plooy (bestuurslid)

 

Direct contact

Zorgboerderij Panovenhuuske
Goossensweg 1
7104 AX Winterswijk MEDDO

T: 06 22 18 15 70

info@panovenhuuske.nl

 

KVK 09175051
Vestigingsnr. 000011536187

vrienden-panovenhuuske

Flyer Downloaden

Zorgboerderij_Panovenhuuske_flyer 

Wie is online

We hebben 4 gasten en geen leden online