Preventie- en integriteitsbeleid

Preventie- en integriteitsbeleid met betrekking tot vrijwilligers

 

Bij Zorgboerderij Panovenhuuske werken we met vrijwilligers en vaak met kwetsbare burgers uit de Oost-Achterhoek. We vinden het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft.

 

Aanstelling

In dit aanstellingsbeleid doen we uiteen hoe we zorg dragen voor dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. En dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Een nieuwe vrijwilliger gaat de volgende stappen door:

 1. Kennismakingsgesprek
  • In dit gesprek wordt uitgelegd hoe we werken. We vragen wie de persoon is, en wat voor taken bij de persoon past. We vragen welke ervaring iemand heeft, welke passies iemand heeft, en wat iemand graag zou willen doen binnen onze organisatie.
   Tijdens dit gesprek vertellen we dat we met veel verschillende soorten en veelal kwetsbare mensen werken. Het is belangrijk dat een vrijwilliger daar rekening mee houdt.
   In het gesprek kijken medewerker en vrijwilliger samen welke rol goed bij iemand past. De medewerker houdt daarin ook rekening me de kwetsbaarheid van de rol en de (communicatie)vaardigheden van de vrijwilliger.
 2. Ondertekenen vrijwilligerscontract
  • We vragen aan nieuwe vrijwilligers een contract te ondertekenen. Onderdelen van het contract zijn oa. dat iemand de waarden van Zorgboerderij Panovenhuuske onderschrijft, geheimhouding van informatie herleidbaar naar een persoon, een opzegtermijn en omschrijving van de taken.
 3. Aanvragen VOG als relevant voor de rol, zie onder.
 4. Inwerkperiode
  • In een periode van een paar weken tot een paar maanden wordt iemand ingewerkt door een medewerker of een ervaren vrijwilliger. Eerst loopt iemand mee en kijkt, dan helpt iemand en dan kan de nieuwe vrijwilliger zelfstandig werken maar er is altijd iemand in de buurt die mee kan kijken.
 5. Zelfstandig vervullen van de rol
  • De nieuwe vrijwilliger voert te rol zelfstandig uit. Daarbij wordt deze (op afstand) begeleid door een (betaalde) medewerker. Een keer in de zoveel tijd (minimaal eens per jaar) vindt een tussentijds evaluatiegesprek plaats.

 

Rol als Vrijwilliger

De vrijwilliger heeft de rol van ondersteuning bieden aan de groepsbegeleider. Deze ondersteuning is op algemene huishoudelijke vlakken, als voorbeeld het schenken van koffie/thee, helpen bij de maaltijdbereiding, uitvoeren van kleine poetstaken of werkzaamheden in de tuin. Ook is de ondersteuning op sociaal vlak, een praatje maken met onze deelnemers, spelletjes spelen, iemand helpen naar naar en uit de stoel te komen. De vrijwilliger wordt altijd bijgestaan door een betaalde werknemer.   In deze functie begeleidt iemand een Present actie, en doet het project-voorbereidings-bezoek.

Omdat de rol van groepenbegeleider het meest kwetsbaar is, willen we voor vrijwilligers die deze rol vervullen een VOG aanvragen, aan het begin van de inwerkperiode en in ieder geval voordat iemand alleen contact heeft met een hulpontvanger. Ook medewerkers voeren de taken van de groepenbegeleider uit, dus ook voor hen wordt een VOG aangevraagd.

Bij Present (Wageningen) varieert de drukte rondom projecten enorm. Ook de beschikbaarheid van een vrijwilliger is niet constant. Soms is het zo dat een vrijwilliger een half jaar niet actief is en dan weer wel. We hebben besloten dat als iemand 2 jaar of meer niet actief is geweest als vrijwilliger, en dan weer taken wil oppakken, opnieuw de aanstellingsprocedure wordt gevolgd (en er dus opnieuw een contract wordt getekend, VOG wordt aangevraagd etc).

Medewerkers van Present Wageningen houden een lijst bij van alle kernvrijwilligers waarop o.a. staat wanneer een VOG is toegekend.

 

VOG

Elke medewerker en groepenbegeleider binnen de organisatie is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Ook kan er voor een vrijwilliger – als de situatie kwetsbaar is – een VOG worden aangevraagd. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet geheel zelfstandig bij ons aan de slag.

 

Maatregelen door Panovenhuuske genomen

De directie en de medewerkers van Panovenhuuske waarborgen dat vrijwilligers een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag.
Er is een vertrouwenscontactpersoon, die formeel buiten de organisatie valt waarbij integriteitsschending/grensoverschrijdend gedrag middels een klacht, veilig kan worden gemeld. De vertrouwenscontactpersoon legt een klacht zo snel mogelijk ter behandeling neer bij alle afzonderlijke leden van het bestuur. Een klacht zal door de directie zo snel mogelijk worden behandeld, ingeval van evidente spoedeisendheid op zo kort mogelijke termijn in speciale vergadering (telefonisch/digitaal). Na overleg en beoordeling (hoor/wederhoor) neemt de directie zo snel mogelijk alle passende maatregelen om verdere integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag structureel te beëindigen en te voorkomen.


Vertrouwenscontactpersoon

Bij Zorgboerderij Panovenhuuske vinden we het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenscontactpersoon. Onze vertrouwenscontactpersoon is de veilige plek voor vrijwilligers en hulpontvangers omdat deze persoon een luisterend oor biedt, in vertrouwen, en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen. De vertrouwenscontactpersoon van Zorgboerderij Panovenhuuske is Drs. J.C. Hazewinkel, telefonisch bereikbaar op 0543-531957.

Concreet

We onderscheiden verschillende soorten schendingen:

 • schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
 • financiële schendingen: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling;
 • de interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld.

Direct contact

Zorgboerderij Panovenhuuske
Goossensweg 1
7104 AX Winterswijk MEDDO

T: 06 22 18 15 70

info@panovenhuuske.nl

 

KVK 09175051
Vestigingsnr. 000011536187

vrienden-panovenhuuske

Flyer Downloaden

Zorgboerderij_Panovenhuuske_flyer 

Wie is online

We hebben 6 gasten en geen leden online